rotate-phone Please use our website in portrait format.

Privacyverklaring

 

Privacy volgens § 13 Telemediengesetz (TMG)

De beheerders van deze site nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens heel serieus. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en conform zowel de privacywetgeving als deze privacyverklaring.

Het gebruik van onze website is in de regel zonder vermelding van persoonlijke gegevens mogelijk. Wanneer op onze sites persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden gevraagd, dan gebeurt dit, zoveel mogelijk, steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt.

We willen u erop wijzen, dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij de communicatie per e-mail) qua bescherming niet waterdicht is. Een waterdichte bescherming van de gegevens tegen toegang van derden is niet mogelijk.

 

Cookies

De internetsites gebruiken gedeeltelijk zogeheten cookies. Cookies veroorzaken op uw computer geen schade en bevatten geen virussen. Met het gebruik van cookies willen wij ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw
computer worden gedeponeerd en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogeheten “session-cookies”. Zij worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw toestel opgeslagen, totdat u deze verwijdert. Deze cookies maken het voor ons mogelijk om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het deponeren van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in bijzondere gevallen zijn toegestaan, of in bepaalde gevallen of zijn toegestaan of in het algemeen zijn uitgesloten of automatisch bij het sluiten van de browser worden verwijderd. Door het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website verminderd zijn.

 

Server-log-files

De provider van de sites deponeert en slaat automatisch informatie op in zogeheten server-log-files die uw browser automatisch aan ons overdraagt. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de computer die toegang heeft verkregen
  • kloktijd van de serveraanvraag

Deze gegevens zijn niet aan bepaalde personen te linken. Het is niet de bedoeling om deze gegevens samen te brengen met andere gegevensbronnen. We behouden ons voor, deze gegevens achteraf te controleren, wanneer we concrete aanwijzingen hebben van een onwettig gebruik.

 

Contactformulier

Wanneer u ons via het contactformulier aanvragen doet toekomen, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u ingevulde contactgegevens bij ons opgeslagen om de aanvraag te kunnen verwerken en voor het geval dat er in het vervolg vragen zijn. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.

 

Newsletter-gegevens

Wanneer u de op de website aangeboden newsletter zou willen ontvangen, hebben we van u zowel uw e-mailadres als informatie nodig die ons in staat stelt te controleren of u de gebruiker bent van het vermelde e-mailadres en of u met de ontvangst van de newsletter accoord gaat. Verdere gegevens worden niet opgevraagd. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor het versturen van de door u opgevraagde informatie en geven we niet aan derden door.

De verleende toestemming om gegevens en het e-mailadres op te slaan alsook voor het gebruik van dit e-mailadres om de newsletter te versturen, kunt u te allen tijde opzeggen, bijvoorbeeld via de link “uitschrijven” in de newsletter.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst van Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zogeheten “Cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookies voortgebrachte informatie over uw gebruik van deze website worden in de regel verstuurd naar een server van Google in de VS en aldaar opgeslagen.

 

IP-anonimisering

We hebben op onze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte voor de overdracht naar de VS ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerders van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om jegens de websitebeheerders verdere dienstverleningen te verrichten die met het gebruik van de website en het internet zijn verbonden. Het in het kader van Google Analytics verkregen IP-adres, dat door uw browser is verstuurd, zal niet met andere gegevens van Google worden samengevoegd.

 

Browser plugin

U kunt het opslaan van de cookies door een bepaalde instelling van uw browser-software voorkomen; we wijzen u er echter op, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien én de vastlegging van de door de cookies en de op uw gebruik van de website gebaseerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google én de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via onderstaande link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt de vastlegging van uw gegevens door Google Analytics verhinderen, door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie gedeponeerd die de vastlegging van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan de website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 


Verwerkersovereenkomst

Voor de in opdracht gegeven gegevensverwerking hebben we met Google een contract afgesloten. We respecteren daarnaast ten volle de strenge richtlijnen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteit bij het gebruik van Google Analytics.

 

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Daardoor kunnen berichten opgesteld worden die uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van de sitebezoekers bevatten. Deze gegevens stammen zowel uit doelmatig op interesses gerichte reclame van Google als uit bezoekersgegevens van derden op de site.
Deze gegevens zijn niet aan bepaalde personen te linken. U kunt deze functie op elk moment via de advertentie-instelling in uw Google-account deactiveren of de vastlegging van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden zoals uitgelegd onder het punt “bezwaar tegen het verzamelen van gegevens”.

 

Facebook-plugins (Like-button)

Op onze sites zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, geïntegreerd. De Facebook-plugins herkent u aan het Facebook-logo of de “like-button” (“vind ik leuk”) op onze site. Een overzicht
van de Facebook-plugins vindt u hier:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/
.

Wanneer u onze sites bezoekt, zal via de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server worden gemaakt. Facebook krijgt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Wanneer u op de Facebook “like-button” klikt, terwijl u op uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze site naar uw Facebook-profiel linken.
Daardoor kan Facebook uw bezoek op onze site aan uw gebruikersaccount toeschrijven. We wijzen erop dat wij als aanbieder van de sites niet in kennis worden gesteld van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook onder https://de-de.facebook.com/policy.php.

Wanneer u niet wenst dat Facebook het bezoek aan onze sites aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toeschrijven, logt u alstublieft bij uw Facebook-gebruikersaccount uit.

 

Twitter

Op onze sites zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie “re-tweet” worden de door u bezochte websites aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter
verstrekt. We wijzen erop dat wij als aanbieder van de sites niet in kennis worden gesteld van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter onder https://twitter.com/privacy.

Uw privacyinstellingen bij Twitter kunt u in de account-instellingen onder:
https://twitter.com/account/settings
 wijzigen.

 

Google+

Onze sites maken gebruik van functies van Google+ Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Het verzamelen en verstrekken van informatie: Met behulp van de Google+ button kunt u informatie wereldwijd publiceren. Via de
Google+ button krijgt u en krijgen andere gebruikers gerichte inhouden van Google en onze partners te zien. Google slaat zowel de informatie op, dat u voor een inhoud +1 gegeven heeft, als ook informatie over de site die u bij het klikken op +1 bekeken hebt. Uw +1 kunnen als aanduidingen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties op internet worden getoond.

Google legt informatie over uw +1-activiteiten vast, om de Google-diensten voor u en voor anderen te verbeteren. Om de Google+-
button te kunnen gebruiken, hebt u een wereldwijd zichtbaar, publiekelijk Google-profiel nodig, dat op z’n minst de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In bepaalde gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u bij het delen van inhouden via uw Google-account hebt gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan bekend worden gemaakt aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of over andere identificerende informatie van u beschikken.

Gebruik van de vastgelegde informatie: Naast de boven uitgelegde gebruiksfuncties wordt de door u beschikbaar gestelde informatie volgens de geldende Google-privacyrichtlijnen verwerkt. Google publiceert mogelijk samengevatte
statistieken over de +1-activiteiten van de gebruikers of geeft deze respectievelijk door aan gebruikers en partners, zoals bijvoorbeeld uitgevers, adverteerders of gelieerde websites.

 

Linkedln

Onze website maakt gebruik van functies van het netwerk Linkedln. Aanbieder is de Linkedln Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Bij ieder bezoek op van een van onze sites die functies van Linkedln bevatten, wordt een verbinding gemaakt met de servers van Linkedln. Linkedln wordt erover geïnformeerd dat u onze internetsites met uw IP-adres hebt bezocht. Wanneer u de “recommend-button” van Linkedln aanklikt en op uw account bij Linkedln bent ingelogd, is het voor Linkedln mogelijk, uw bezoek aan onze internetsite aan u en uw gebruikersaccount te koppelen. We wijzen erop dat wij als aanbieder van de sites geen kennis hebben van de inhoud van de verstuurde gegevens en het gebruik ervan door Linkedln.

Verdere informatie hierover vindt u in de privacyrichtlijnen van Linkedln onder: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Pinterest

Op onze site maken we gebruik van Social Plugins van het sociale netwerk Pinterest, dat door Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA (“Pinterest”) wordt geëxploiteerd. Wanneer u een site bezoekt die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Pinterest. De plugin draagt dan protocolgegevens over aan de server van Pinterest in de VS. Deze protocolgegevens bevatten mogelijk uw IP-adres, het adres van de bezochte websites die ook Pinterest-functies bevatten, het type en de instellingen van de browser, de datum en het tijdstip van de aanvraag, uw gebruikswijze van Pinterest en cookies.

Meer informatie over doel, omvang van de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest en uw rechten hieromtrent
en mogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van Pinterest:
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

 

XING

Onze website maakt gebruik van functies van het netwerk XING. Aanbieder is de XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Bij ieder bezoek op van een van onze sites die functies van XING bevatten, zal een verbinding met de servers van XING worden gemaakt. Persoonlijke gegevens worden daarbij, voor zover ons bekend, niet opgeslagen. Met name worden er vooral geen IP-adressen opgeslagen of geen gedragingen van gebruikers geanalyseerd.

Verdere informatie over de privacybescherming en de XING share-button vindt u in de privacyverklaring van XING onder:
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

 

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de door Google geëxploiteerde site YouTube. Exploitant van de sites is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een van onze sites bezoekt die van een YouTube-plugin is voorzien, zal een verbinding met de servers van YouTube worden gemaakt. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze sites u heeft bezocht.

Wanneer u op uw YouTube-account bent ingelogd, stelt u YouTube in staat, uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te schrijven. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account.

Meer informatie over de omgang van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

Privacyverklaring Google Maps

Deze website maakt gebruik van het product Google Maps van Google Inc. Door gebruik te maken van deze website verklaart u accoord te gaan met de vastlegging, de verwerking en het gebruik van de automatisch verzamelde gegevens door Google Inc., hun vertegenwoordigers en derden.
De gebruiksvoorwaarden van Google Maps vindt u onder “Servicevoorwaarden voor Google Maps”.

 

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Web Fonts

Voor een geharmoniseerde weergave van lettertypen maakt deze site gebruik van zogeheten Web Fonts, die door Google beschikbaar worden gesteld. Bij het opvragen van een site laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven. Wanneer uw browser Web Fonts niet ondersteunt, zal een standaard lettertype van uw computer worden gebruikt.

Verdere informatie over Google Web Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

 

SSL-codering

Uit veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke informatie, zoals de aanvragen die u bij ons als beheerder van de sites indient, maakt deze site gebruik van een SSL-codering. Een gecodeerde verbinding herkent u daaraan dat de adresregel van de browser zich van “https://” in “https://” wijzigt en aan het slot-symbool van uw URL-browserregel.

Wanneer de SSL-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt, niet door derden worden meegelezen.

 

Recht op inlichting, vernietiging, blokkering

U heeft op elk moment het recht op gratis inlichting over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en ook een recht op rectificatie, blokkering of vernietiging van deze gegevens. Voor vragen hierover of verdere vragen over het thema persoonlijke gegevens kunt u zich op elk moment richten tot het in het impressum aangegeven adres.

 

Bezwaar reclame-mails

Tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het versturen van niet uitdrukkelijk opgevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hiermee bezwaar aangetekend. De exploitanten van de sites behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor, in het geval van ongewenste toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spam-e-mails.